Nieuwsbrief december 2019

 

Vereniging WensboomLeusden

Hamersveldseweg 77

(Bibliotheek Leusden)

3833 GL  LEUSDEN

Algemene Ledenvergadering

Noteert u even: onze ALV 2020 is vastgesteld op 13 maart in de bibliotheek.

U ontvangt enige tijd van tevoren het programma van de ALV en de vergaderstukken.

Naar het ziekenhuis

Als u naar het ziekenhuis moet en u vindt het prettig om iemand bij u te hebben, kan WensboomLeusden u helpen.

De vrijwilliger van WensboomLeusden haalt u op van huis en begeleidt u het hele traject door het ziekenhuis; ook bij het bezoek aan de arts of bij de behandeling. Uiteraard alleen als u dat graag wilt en als de arts het goed vindt.

De vrijwilliger brengt u natuurlijk ook weer thuis en neemt in een gesprekje na afloop nog even door wat er allemaal besproken is.

Als u denkt: ‘dat zou ik prettig vinden als ik weer naar de specialist of het ziekenhuis moet’, belt u dan de bemiddelaar op het bekende nummer 06 12688639 (dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 12.30 uur).

Hoe gaat het met onze Vereniging?

In de eerste grafiek op de volgende bladzijde ziet u de toename van het aantal leden en uitgevoerde klussen over de afgelopen jaren. Op 9 november 2019 waren er 415 betalende leden! Dat is 52 meer dan begin van dit jaar! Ook het aantal uitgevoerde klussen in 2019 was begin november al hoger dan in heel 2018. Mooie cijfers dus. Ze tonen aan dat onze vereniging in een groeiende behoefte voorziet.

 

In de tweede grafiek ziet u welk soort hulpvragen er binnenkomen. Dat is de afgelopen jaren niet erg veranderd. Heel duidelijk is dat de vraag naar overige diensten, zoals ‘hulp bij huishouding’ en ‘vervoer met begeleiding’ een stuk kleiner is en steeds minder wordt. Kennelijk zijn er voldoende andere mogelijkheden om daarvoor hulp te vinden. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee maar leest u ook even het stukje ‘Naar het ziekenhuis’, hiervoor.

 

Hulpvragen, die niet passen binnen ons ‘dienstenpakket’ verwijzen wij door naar de Huiskamer Leusden (Lariks). Vrijwel altijd slaagt De Huiskamer er in om een andere organisatie of vrijwilliger te vinden om mensen te helpen.

Kortom het gaat uitstekend met onze vereniging. Een woord van dank voor al onze vrijwilligers, bemiddelaars en bieders in het bijzonder, is dan ook volledig op zijn plaats.

AFAS en ARAG steunen WensboomLeusden

Op de jaarlijkse Matchbeurs in Het Huis van Leusden kunnen vrijwilligersorganisaties aan Leusdense bedrijven vragen of zij hen willen ondersteunen. Ook WensboomLeusden was weer van de partij, en niet zonder succes. Door AFAS (het grote softwarebedrijf) is een geldbedrag toegezegd om een nieuwe mobiele telefoon te kunnen kopen voor onze bemiddelaars in de bibliotheek. Dat is inmiddels gebeurd.  ARAG (rechtsbijstandverzekeringen) zegde toe prijsjes beschikbaar te stellen voor onze vrijwilligersbijeenkomst op 23 november (zie het stukje ‘Blauw versus rood’, hieronder). Wij stellen de ondersteuning door beide prominente Leusdense ondernemingen zeer op prijs.

Blauw versus rood

De vrijwilligers, bemiddelaars en bestuursleden van WensboomLeusden zijn op zaterdag 23 november te gast bij jeu-de-boulesclub de Hakhorst. Na een warm welkom door voorzitter Bert Groothuizen wordt in twee rondes fanatiek gebouled in de binnenhal, blauw versus rood. Het is een plezierige en sfeervolle bijeenkomst waarbij de vrijwilligers in de pauze door de voorzitter geïnformeerd worden over de voortgang van WensboomLeusden. Ook is er deze middag voldoende ruimte om onderling ervaringen te delen. 

We worden gastvrij ontvangen in de binnenhal van de club door twee begeleiders van De Hakhorst en de dames die de catering verzorgen. De koffie en thee staan klaar met een plak cake en een bonbon. Bert Groothuizen heet iedereen van harte welkom en benadrukt dat het succes van de Wensboom te danken is aan de inzet van de vele vrijwilligers en bemiddelaars. Redenen genoeg om als dank voor alle inzet deze gezellige middag te organiseren.

De spelregels van het boulen worden door de begeleiders kort uitgelegd en iedereen wordt op een baan ingedeeld. De rode en blauwen ballen vliegen over de baan. Iedereen is heerlijk fanatiek bezig om de bal zo dicht mogelijk bij de ‘bud’, het kleine balletje, neer te leggen of om de bal van de tegenstander weg te ketsen. Er worden door de koppels zelfs tactieken afgesproken. 

In de pauze worden de vrijwilligers geïnformeerd over de voortgang van WensboomLeusden (zie ook het stukje: ‘Hoe gaat het met onze vereniging’, hierboven). Uit het gesprek naar aanleiding van de cijfers blijkt dat het sociale contact erg op prijs wordt gesteld. Voor of na de klus wordt vaak nog even tijd gemaakt voor een praatje en een kopje koffie. De ervaringen van de vrijwilligers zijn waardevol en worden door het bestuur meegenomen.

Na een tweede jeu-de- boulesronde wordt tijdens de borrel met hapjes en drankje nog gezellig nagekletst en is het tijd om de winnaars bekend te maken. Voor alle deelnemers is er een prijsje en een goodiebag. Deze zijn door sponsor ARAG beschikbaar gesteld (zie hierboven ‘AFAS en ARAG steunen WensboomLeusden’) .

Kerstpuzzels

Wat is er mooier tijdens de donkere dagen rond kerst dan een puzzeltje maken.
Wil Nuijen heeft een paar leuke puzzels voor u samengesteld.

 

 

Woordzoeker

Streep de woorden aan die u aantreft in onderstaande lijst.

De letters die overblijven vormen de oplossing van de puzzel.

De oplossing vindt u elders in deze Nieuwsbrief.

Twee mooie sudoku puzzels

(Zorg dat in elk deel-vierkantje van negen vakjes én in alle kolommen en alle rijen alle cijfers van 1 t/m 9 één keer voorkomen.)

WensboomLeusden dicht

Van 23 december t/m 6 januari is WensboomLeusden gesloten.

Onze vrijwilligers genieten dan van een welverdiende kerstvakantie.

Kerstgroet

Het bestuur en de adviseurs van WensboomLeusden wensen alle leden een

Bert Groothuizen             voorzitter

Tijs Rolle                             secretaris

Hans Acherman                lid

Wil Nuijen                          kandidaat-lid

 

Astrid van Ekeren           kandidaat-lid

Gerda Niessen                 adviseur/coördinator

Kees Louwerse                adviseur

 

'In Leusden hoeft niemand er alleen voor te staan'

 

Copyright ©2019 WensboomLeusden, alle rechten voorbehouden.