Ook in 2022 zullen activiteiten worden georganiseerd:
   - ledenontmoeting
   - vrijwilligersfeestje
   - ALV2022
 
Hierover later meer informatie