Nieuwsbrief WensboomLeusden
editie 3: augustus 2020
VAN DE VOORZITTER
In onze nieuwsbrief van mei j.l.
stelde wij u de vraag:
“hoe gaat het met u?”.
Zoals u weet behoort een heel
groot deel van onze leden tot de
doelgroep senioren. Wij voelen
ons betrokken bij onze leden en
waren benieuwd welke impact de
coronapandemie op uw leven
had. Daar werd bijzonder leuk en
positief op gereageerd. Het bleek
- ondanks het coronavirus - in het
algemeen goed met de leden te
gaan. Het lange tijd thuis blijven
en nauwelijks de deur uit kunnen
was natuurlijk minder leuk, maar
werd vooral dragelijk omdat er,
indien nodig, een beroep kon
worden gedaan op buurtbewoners, vrienden, familieleden
en de Wensboom. Wij hebben
overigens en gelukkig geen
berichten ontvangen dat een van
onze leden ernstig getroffen is
door het coronavirus zelf.
U bent vast ook benieuwd hoe
het met onze vereniging gaat.
Nu, het gaat ons goed. In deze
nieuwsbrief blikken we terug op
het eerste halfjaar. Verder kunt u
lezen over de jaarvergadering,
een paar leuke verhalen uit de
praktijk en voor de ontspanning
sturen we nog een puzzeltje mee.
Ik wens u veel leesplezier en dat u
vrij mag blijven van besmetting
met het coronavirus.
Namens het bestuur,
Bert Groothuizen, voorzitter
Een terugblik op het afgelopen halfjaar
In de periode half maart tot medio mei van dit jaar stonden
onze activiteiten noodgedwongen op een lager pitje. Maar we
sloten niet onze deuren en draaiden, als een van de weinige
vrijwilligersorganisaties in Leusden, zoveel mogelijk door. De
bibliotheek was gesloten en uit angst voor besmetting stelden
veel leden klusjes uit. Ook sommige bieders aarzelden om
klusjes op te pakken. Maar we draaiden weliswaar beperkt,
telefonisch gewoon door. Er werden alleen klusjes
aangenomen die met in achtneming van de RIVM regels
konden worden uitgevoerd, zoals tuinklussen en
boodschappenhulp. Toen medio mei de bieb weer open ging
waren we meteen weer van de partij. De bemiddelaars
konden weer - op de normale dagen en tijden - plaatsnemen
achter een ‘spatscherm’ aan de tafel in de bieb, alleen nu niet
met z’n tweeën, maar alleen. Het aantal hulpvragen nam ook
geleidelijk weer toe. Dat was soms best hard werken.
Sinds kort is het bijna ‘terug naar normaal’ en mogen er weer
twee bemiddelaars aanwezig zijn in de bieb. Het bestuur heeft
weer kunnen vergaderen als ook de bemiddelaars. Voorzichtig
op 1,5 meter van elkaar. Voor beide vergaderingen konden we
‘s avonds terecht in het achtergedeelte van de bieb. Inmiddels
worden bijna alle klussen weer opgepakt, dus ook in huis, als
de RIVM regels in acht kunnen worden genomen. Dat is vooral
een kwestie van goede afspraken maken tussen hulpvrager en
bieder. We zijn het team van bemiddelaars en de ingezette
bieders uitermate dankbaar dat ze zo goed als mogelijk de
Wensboom activiteiten in deze lastige periode hebben laten
doordraaien.
VAN DE VOORZITTER
In onze nieuwsbrief van mei j.l. stelde wij u de vraag: “hoe gaat het met u?”.
Zoals u weet behoort een heel groot deel van onze leden tot de doelgroep senioren. Wij voelen
ons betrokken bij onze leden en waren benieuwd welke impact de coronapandemie op uw leven
had. Daar werd bijzonder leuk en positief op gereageerd. Het bleek - ondanks het coronavirus - in het algemeen goed met de leden te gaan. Het lange tijd thuis blijven en nauwelijks de deur uit kunnen was natuurlijk minder leuk, maar werd vooral dragelijk omdat er, indien nodig, een beroep kon worden gedaan op buurtbewoners, vrienden, familieleden en de Wensboom. Wij hebben
overigens en gelukkig geen berichten ontvangen dat een van onze leden ernstig getroffen is
door het coronavirus zelf.
U bent vast ook benieuwd hoe het met onze vereniging gaat.
Nu, het gaat ons goed. In deze nieuwsbrief blikken we terug op het eerste halfjaar. Verder kunt u
lezen over de jaarvergadering, een paar leuke verhalen uit de praktijk en voor de ontspanning
sturen we nog een puzzeltje mee.
Ik wens u veel leesplezier en dat u vrij mag blijven van besmetting met het coronavirus.
Namens het bestuur,
Bert Groothuizen, voorzitter


U zult vast wel gemerkt hebben dat onze vereniging regelmatig in artikelen in de Leusderkrant aan bod is gekomen. Op 10 juni j.l. zelfs een prachtig paginagroot artikel. We merken dat Wensboom Leusden positief in de belangstelling staat. De vereniging blijft groeien. Er zijn de eerste helft van dit jaar (per saldo) 12 nieuwe leden ingeschreven. Daarnaast is het aantal leden dat de vereniging een warm hart toedraagt en steunt met een extra financiële bijdrage – bovenop de jaarlijkse lidmaatschap contributie –
aanzienlijk gegroeid. Deze hartverwarmende steun is bijzonder welkom. Hartelijk dank daarvoor.
Uitstel ledenvergadering
Zoals elke vereniging is ook Wensboom-Leusden verplicht om elk jaar een ledenvergadering te houden.
Vanwege de uitzonderlijke coronasituatie is het niet verstandig om deze nu op korte termijn te organiseren. Gelukkig kunnen, volgens onze statuten, de leden aan het bestuur uitstel verlenen.
We hopen dat we volgend jaar maart weer een normale ledenvergadering kunnen houden en daarom vragen wij van u uitstel tot dat moment. De jaarstukken 2019 leggen wij dan alsnog ter vaststelling aan u voor.
Al een tijdje functioneren Astrid van Ekeren en Wil Nuijen voluit binnen het bestuur. Maar ze zijn nog steeds niet door de ledenvergadering benoemd. Dat werkt niet prettig en daarom vragen wij u of u met hun benoeming tot bestuurslid kunt instemmen.
Tenslotte de financiën. Er ligt een mooie begroting voor 2020 ter vaststelling klaar (is op de website en in de bibliotheek in te zien). De leden hebben deze begroting niet goedgekeurd. Om toch door te kunnen blijven werken vragen wij u om het bestuur toe te staan volgens deze conceptbegroting de vereniging in het lopende jaar te leiden. In de ledenvergadering van maart 2021 is er dan alle gelegenheid om het bestuur over het financiële beleid in dit bijzondere jaar, verantwoording te
vragen.
Samengevat:
  • Wij vragen uw instemming om de ledenvergadering 2020 uit te stellen tot maart 2021 (en dan te combineren met de ledenvergadering 2021).
  • Wij vragen uw instemming met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden Astrid van Ekeren en Wil Nuijen.
  • Wij vragen uw instemming om volgens de niet vastgestelde conceptbegroting 2019 de vereniging in dit bijzondere boekjaar te leiden.
Als u hiermee instemt hoeft u niet te reageren. Wie bezwaren heeft kan ons dat laten weten (schriftelijk, via de mail of anderszins).
Draagt u WensboomLeusden een warm hart toe? Wij zijn heel blij met een eenmalige of structurele donatie/gift. Hiermee kunnen we extra acties en activiteiten realiseren ten behoeve van onze leden. U kunt uw donatie overmaken op bankrekening NL09INGB0006358305
ten name van Vereniging WensboomLeusden onder vermelding van: 'donatie 2020'.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Mooie verhalen uit de praktijk van onze
vrijwillige klusser ‘Guus Goedebuur’
HELP, MIJN TELEFOON SPREEKT FRANS!
Een van de bemiddelaars van de wensboom belt mij op. Een dame
heeft een nieuwe, vaste telefoon gekocht. Die heeft ze aangesloten
maar het werkt niet naar haar zin. In het display verschijnen teksten in
het Frans, ja de telefoon spreekt zelfs Frans wanneer ze de toetsen indrukt. Kan iemand van de Wensboom haar
helpen om haar telefoon zo in te stellen dat zij er goed mee kan werken? Daar wil ik mijn tanden wel in zetten.
Wanneer ik op het afgesproken tijdstip bij haar aan bel staat de koffie al te pruttelen. Ze vertelt dat ze slechtziend is en moeite heeft om de handleiding te lezen. Die is er overigens in twee talen, Frans en Duits. Niet in het Nederlands. Dus dat schiet ook niet
erg op. Gelukkig kan ik uit de handleidingen voldoende opmaken om ten eerste de telefoon Nederlands te laten spreken. Als je nu toetsen indrukt spreekt een damesstem de cijfers langzaam na. Zo langzaam dat wanneer de persoon die gebeld wordt opneemt de damesstem nog druk bezig is om de ingetoetste cijfers met luide stem te herhalen. Dat is erg verwarrend. Eerst stellen we het volume lager in want onze klant mag dan misschien wel slechtziend zijn, doof is ze bepaald niet. Eigenlijk kan ze die irritante stem
missen als kiespijn. Nadere bestudering van de handleiding leert mij hoe je die irritante stem kunt uitschakelen.
Zullen we ook een paar voorkeuze nummers onder de daarvoor bestemde toetsen instellen? Maar natuurlijk, als dat mogelijk is. Het blijkt mogelijk. En zo stellen we drie nummers in die met enige regelmaat gebeld worden. Zijn er verder nog wensen? Ja, het snoer van de nieuwe telefoon is eigenlijk net te kort. “Ik kan de telefoon nu niet op mijn bureau plaatsen, zoals de oude telefoon”.
De oude telefoon had dus een langer snoer? Waar is die oude telefoon? Gelukkig, die is nog niet naar de kringloopwinkel gebracht. Dus ik prik het snoer van de oude telefoon over in de nieuwe telefoon en ziedaar, die kan nu ook op het bureau geplaatst worden.
Via een mobiele telefoon proberen we of alles nu goed werkt. Ja, helemaal goed! We kletsen nog even na en wanneer ik opstap weet ik “weer een tevreden klant van de Wensboom”.
‘Guus Goedebuur’.

EEN LAMP DIE DE GEEST GAF . . .
De “Bemiddelaars” van de Wensboom benaderen mij (“Bieder”) met een vraag of ik één van onze leden kan helpen. Men ontving een melding dat plotsklaps het glazen ballonnetje uit de lamp boven de tafel is gevallen. Het glazen bolletje heeft de val (gelukkig) overleefd. De lamp doet het echter niet meer, sterker nog, het lukt niet om er een andere lamp in te draaien. Ik trek de conclusie dat de metalen voet van de lamp dan nog steeds in de fitting moet zitten. Dat lijkt mij geen lastige klus en ik zeg toe dat ik dat probleem wel wil oplossen.
Ik bel de klant op en maak een afspraak voor de volgende dag. Wanneer ik de volgende dag op stap ga neem ik mijn gereedschap
setje mee dat mij al meer dan vijftig jaar goede diensten bewijst. Behalve schroevendraaiers van verschillende afmetingen zit daar ook een “spanningzoeker” in en een handige combinatietang. Die zal ik wel nodig hebben. Tevens neem ik een energiezuinige LED lamp mee. De oude lamp zal wel een gloeilamp geweest zijn. Een vervangingsexemplaar dient natuurlijk een LED lamp te zijn. Die verbruikt wel 10 maal minder elektriciteit.
De “klant” staat mij al min of meer op te wachten bij de deur. De lamp boven de tafel hangt gelukkig niet erg hoog; ik kan er zó bij. Een huishoudtrap heb ik niet nodig. Het bolletje dat er uitgevallen is ligt op de tafel.


Merkwaardig dat het niet kapot gesprongen is. In de fitting zie ik de achtergebleven lampvoet. Vóór ik die met mijn combinatietang te lijf ga wil ik wel zeker weten dat er geen spanning op de fitting staat. Mijn spanningzoeker verzekert mij dat de fitting spanningsloos is. Met mijn combinatietang neem ik de rand van de buisvoet vast en begin ik te wrikken. Ik voel mij net een tandarts die een kies moet trekken. Gelukkig zit de voet niet erg vast. Ik kan hem er eenvoudig uit draaien. Daarna schroef
ik de LED lamp er in en voilà de lamp verlicht de tafel weer zoals het hoort. Het hele klusje heeft niet meer dan tien minuten gekost.
We praten nog even na over de mooie woning en de omgeving en dan is het weer tijd om op te stappen. Ik laat een tevreden klant achter en dat geeft mij de voldoening die het motief is waarom ik mij als “bieder” heb aangemeld bij de Wensboom.
‘Guus Goedebuur’.
Tijd voor een puzzel
Ter verpozing en vermaak geven wij hier onder enkele puzzels en teksten waarmee u een tijdje plezierig bezig kunt zijn. De antwoorden
van de puzzels vindt u op onze internet site: 
www.wensboomleusden.nl.
WensboomLeusden
Hamersveldseweg 77 3833GL Leusden
Openingstijden: di. t/m vr. 10:00 t/m 12:00
E-mail:
info@wensboomleusden.nl
Telefoon: 06 - 1268 8639
Website:
www.wensboomleusden.nl
Bankrekening: NL09INGB0006358305

Oplossing puzzel

 

Kubus:

Alleen met de lay-out van (1)

kun je de afgebeelde kubus maken.