Nieuwe bestuursleden
Deze zomer is ons bestuur uitgebreid met twee nieuwe leden. Of beter: kandidaat-leden want iemand is pas bestuurslid als de ledenvergadering, die in maart plaatsvindt, dat heeft besloten.
Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Wil Nuijen
Samen met echtgenote Coba woon ik sinds vorig jaar in Leusden, en we hebben het hier erg naar onze zin. Hiervoor woonden we vele jaren in Zeist en later in Huis ter Heide. Bestuurlijke ervaring deed ik op in:
• Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide
   – 11 jaar als voorzitter, 3 jaar als secretaris
• Stichting Beter Zeist – 6 jaar als voorzitter
• Philishave verzamelaars Club – 8 jaar als voorzitter

Momenteel werk ik nog als Coördinator van de sector “Energie” van PUM (Nederlandse Senior Experts). In die hoedanigheid ga ik met enige regelmaat op stap naar “verre landen” om daar bedrijven te helpen met hun bedrijfsvoering op het gebied van energie. In de praktijk komt dat vaak neer op duurzame energie (zon, wind, waterkracht en biomassa). Bij de PUM ervaar ik dat
senioren nog vol energie zitten die ze in positieve zin willen inzetten. Dat hoop ik ook binnen WensboomLeusden te kunnen waarmaken. Met mijn achtergrond in zowel de technische als de sociale wetenschappen moet dat wel lukken lijkt mij zo.

Astrid van Ekeren
Ruim 42 jaar geleden ben ik in het mooie Leusden komen wonen en ik woon er nog steeds samen met mijn echtgenoot Paul. We hebben het enorm naar onze zin.
Een mooie omgeving en lekker centraal gelegen. Na de middelbare school ben ik bij Rabobank gaan werken en ik heb daar vele jaren met veel plezier in verschillende functies gewerkt. Ik heb in die tijd veel kennis en ervaring opgedaan met name op sociaalmaatschappelijk vlak en ik had
regelmatig contact met diverse maatschappelijke organisaties in de regio Amersfoort.
We reizen en wandelen graag in de natuur en daarnaast besteed ik de nodige uren in mijn bloementuin. Bovenaan mijn bucketlist staat dan ook dat ik alles tot bloei wil laten komen. Niet alleen in mijn tuin of bij mezelf maar ik vind het mooi als anderen, waaronder kwetsbare doelgroepen, ook kunnen groeien en bloeien. Want iedereen heeft een talent.
Ik zet mijn kennis en ervaring dan ook graag in tijdens mijn vrijwilligerswerk bij verschillende organisaties in Leusden. Ik ben voorzitter van de stuurgroep Matchbeurs Leusden, voorzitter van Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden (SMBL), voorzitter van Stichting Welzijn Bewoners Lisidunahof en ik zit in het comité van de Vrijwilligerstrofee Leusden. En nu ga ik mijn kennis en ervaring ook inzetten binnen het bestuur van de WensboomLeusden. Het
motto van WensboomLeusden ‘niemand in Leusden hoeft er alleen voor te staan’ spreekt me enorm aan en daar ga ik me graag voor inzetten.

WensboomLeusden in de Bieb
Al sinds het begin van onze activiteiten, ruim vijf jaar geleden, zijn wij gast in de bibliotheek. Wij vroegen Christianne Geerdes, de vestigingsmanager, een reactie: “De Bibliotheek Leusden is heel blij met een organisatie als de Wensboom in haar gebouw. Ontmoeten & Verbinden is een van de drie pijlers van de Bibliotheek en dat is wat de Wensboom ook doet. De informerende rol van de
Wensboom past natuurlijk ook helemaal in ons straatje. Bovendien bieden wij met onze ruime openingstijden en laagdrempeligheid een ideale werkplek voor WensboomLeusden. Een prachtige samenwerking dus.“

Op streek in het nieuwe huis
Onze vrijwilligers komen voor uiteenlopende zaken te staan.
Zo belde er een 88 jarige vrouw die net verhuisd was naar een appartement boven Het Huis van Leusden, met de vraag waar zij haar vuilniszak kwijt kon. Mevrouw kwam erg gespannen en ontdaan over en vertelde dat ze zich eigenlijk doodongelukkig voelde omdat en er nog zoveel gedaan moest worden in haar nieuwe huis. Ze wist niet meer hoe ze het allemaal voor elkaar moest krijgen.
Wij hebben direct hulp geregeld, zowel door onze vrijwilligers in te zetten als door mevrouw naar Lariks (de Welzijnsorganisatie in Leusden) te begeleiden. Een paar weken later kwam ze naar de bieb om te bedanken voor alle hulp: onze vrijwilliger plaatste beugels in de badkamer en een douchestoeltje, hing schilderijtjes op en ruimde dozen en oud papier op). Lariks had mevrouw
geholpen weer orde in haar leven te brengen. O ja, waar voortaan de vuiliszak naar toe moet leerde zij ook van onze vrijwilliger.
Mevrouw straalde en was nu erg blij met haar nieuwe thuis.

Gedragscode
Onze vrijwilligers komen bij de leden die hulp vragen in huis. Dan is het goed om met elkaar af te spreken wat je wel en wat je niet kunt doen. Daarvoor hebben we een aantal gedragsregels opgesteld. En die regels hebben we in een gedragscode gezet.
U kunt de gedragscode lezen op onze website www.wensboomleusden.nl. Klik op het groene blokje ‘Homepage’ en daarna op ‘gedragscode’. U vindt daar overigens ook onze (wettelijk verplichte) privacyverklaring. 

Contributie inning
De inning van de contributie voor het lidmaatschap van onze vereniging geeft wat problemen: contante betaling in de bibliotheek betekent veel werk voor de penningmeester, automatische incasso van zo’n klein bedrag is verhoudingsgewijs duur, een oproep tot betaling die we deden bij de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering werd door vele leden over het
hoofd gezien.
Kortom, goed raad is duur. Dit jaar hebben de bemiddelaars alle leden die nog niet betaald hadden (zo’n 30%) per telefoon, per e-mail of zelfs ‘met een briefje in de bus’, benaderd. Die actie was succesvol: medio 2019 hadden, op slechts een paar na, alle leden de contributie voor 2019 voldaan. Maar zo’n actie kost natuurlijk ook veel werk. We studeren nog op de ideale methode van inning van de contributie. Aan het einde van 2019 laten we u schriftelijk weten op
welke wijze de contributie voor 2020 betaald kan worden. Het wordt dus vervolgd.

Ledengroei WbL
Het ledental van WensboomLeusden blijft met hetzelfde tempo als in 2018 groeien. Medio 2019 was het ledental 392. Een stijging van circa 30 leden in 6 maanden.
Wij zijn ervan overtuigd dat er nog heel veel inwoners van Leusden zijn die gebaat zijn met hulp van WensboomLeusden. Kijkt u eens in uw directe omgeving of er mensen zijn die zo af en toe hulp van WensboomLeusden zouden kunnen gebruiken. Wellicht dat u hen de Wensboomsticker kunt geven die wij begin van het jaar met de uitnodiging voor de ledenvergadering aan u
toestuurden.
Natuurlijk zoeken wij ook nieuwe leden die af en toe een klusje willen doen als vrijwilliger bij de Wensboom. Vooral mensen met ‘groene vingers’ zijn van harte welkom.
Kortom: zegt het voort, zegt het voort.