Leusder Krant, Woensdag 4 april 2018

'Het is dankbaar vrijwilligerswerk'

Maatwerk bij WensboomLeusden 

Het voorbeeld zegt veel. Elly van der Hoeve, lid van WensboomLeusden, vroeg om hulp bij een lekkende kraan. Een ander lid kwam als ‘bieder’ bij haar thuis om dit klusje te klaren. Het probleem was echter wat groter dan gedacht en uiteindelijk moest de loodgieter er aan te pas komen. Maar niet nadat genoemde ‘bieder’ nog enkele keren had geprobeerd het zelf op te lossen. Van der Hoeve: “Het was die man zijn eer te na om het gauw op te geven, hoezeer ik ook aangaf dat ik het helemaal niet erg vond om er een bedrijf bij te halen”.

 door: Hans Beijer

Willem Oskam heeft zichtbaar plezier in zijn rol als ‘bieder’. “Het is het mooiste vrijwilligerswerk dat je maar kunt hebben! Een bemiddelaar benadert je voor een klus en dan kun je altijd nee zeggen. Als ik een klus aanneem ga ik in overleg met de hulpvrager zoeken naar een datum en tijd die ons allebei goed uitkomt. Het is meestal dankbaar werk en het is fijn mijn expertise voor anderen in te kunnen zetten. Ik ben trouwens naast ‘bieder’ ook wel eens ‘vrager’, dat kan natuurlijk ook.” Oskam kan ingezet worden voor klussen in huis en tuin.

Bemiddelaar Pieter van der Heu: “Daarnaast zijn er nog de categorieën ICT en tv, elektriciteit en huishoudelijk. Ook bieden we de mogelijkheid voor vervoer inclusief begeleiding naar een ziekenhuis of spreekuur, waar de Regiotaxi alleen van deur tot deur gaat.”

 Cruciaal
De bemiddelaars spelen een cruciale rol in de beoordeling van de hulpvragen.

Joke Blom, eveneens bemiddelaar vertelt: “Wij mogen in geen geval een concurrentie vormen voor de plaatselijke middenstand. En soms kan een hulpvraag beter door een andere organisatie opgelost kan worden, bijvoorbeeld het Maatjesproject ingeval van problemen rond eenzaamheid. 
Bij vragen rond het gebruik van computer of smartphone kan een cursus van het Gilde handig zijn. Maar als de hulpvrager nauwelijks de woning uit kan komen, dan sturen we weer wel iemand langs. Ook zoeken we uit of huurders geholpen kunnen worden  in het kader van een servicecontract bij de Woningstichting Leusden.”

Maar eenvoudige klusjes zoals het vervangen van een batterij van de rookmelder vallen daar weer niet onder en dan is men alleen aan voorrijkosten al veel geld kwijt. Van der Heu: “Met de Woningstichting is afgesproken dat zij bij dergelijke eenvoudige hulpvragen naar ons doorverwijzen”.

Laagdrempelig
Als een ‘bieder’ bij het uitvoeren van een klus op dieper liggende problemen stuit, dan zal hij of zij dit doorspelen naar de bemiddelaar. Deze kan zelf wat dingen uitzoeken of de hulpvrager dan doorverwijzen (of begeleiden) naar bijvoorbeeld de Huiskamer of Larikslaan2.

Blom: “Wij bieden wat dat betreft echt maatwerk. Ook merken we tot onze volle tevredenheid dat WensboomLeuden heel laagdrempelig is. Men schakelt ons sneller in dan de buren of iemand uit de straat.”