Leusder Krant, Woensdag 4 april 2018

Hulp voor en door elkaar

‘Hier hoeft niemand er alleen voor te staan’

 WensboomLeusden is een vereniging die zich ten doel stelt om voor haar leden bemiddelt tussen vraag en aanbod bij eenvoudige klusjes in en rondom het huis. Even een schilderijtje ophangen, een struik snoeien, de deurbel repareren, de televisie inregelen, maar ook begeleiding bij een bezoek aan het ziekenhuis in de regio is mogelijk. Eenvoudige hulp dus voor leden die dergelijke klussen al dan niet tijdelijk, niet zelf kunnen, door leden die het leuk vinden om anderen daarmee te helpen.
Als een vriendendienst.

door: Hans Beijer

 Hulpvraag
Een lid van WensboomLeusden kan met een hulpvraag binnenlopen bij de bibliotheek in 'De Hamershof'. Daar kan men van dinsdag tot en met vrijdag  van 10.00 tot 12.30 uur met een vraag aan één van de bemiddelaars terecht. Zij bekijken of WensboomLeusden kan helpen en zoeken vervolgens binnen het ledenbestand een geschikte vrijwilliger. Die maakt telefonisch een afspraak met de ‘vrager’ en komt zo spoedig mogelijk langs aan huis. Alleen eenmalige, eenvoudige klusjes van korte duur, maximaal anderhalf uur, komen in aanmerking voor bemiddeling.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap kost 5 euro per jaar. Uitgezonderd eventuele materiaalkosten zijn aan het uitvoeren van een klus geen kosten verbonden. Het is dus niet de bedoeling dat de vrijwilliger een beloning ontvangt voor geboden hulp. Een kop koffie en een viendelijk woord is genoeg. De hulpvrager is blij als de klus geklaard is en de vrijwilliger gaat met een goed gevoel weer naar huis. In het afgelopen jaar zijn voor ruim 300 leden bijna 400 klussen uitgevoerd.

Samenwerking
'In Leusden hoeft niemand er alleen voor te staan'. Dit is het ambitieuze motto van WensboomLeusden. Om dat waar te maken is samenwerking met andere organisaties nodig. WensboomLeusden is blij dat sinds kort iedereen met al zijn hulpvragen terecht kan bij de Huiskamer van Leusden. De Huiskamer van Leusden zit nu nog gevestigd in het gebouw van Larikslaan2, straks in het nieuwe gemeentehuis.

De Huiskamer verwijst voor kleine klussen in en om het huis door naar WensboomLeusden en omgekeerd verwijst WensboomLeusden voor vragen waar men zelf geen uitkomst kan bieden door naar de Huiskamer. 

Meer Inwoners
WensboomLeusden denkt dat er meer inwoners van Leusden zijn die op deze wijze geholpen kunnen worden bij kleine klussen die zij zelf niet (meer) kunnen. Maar er zijn ook mensen die zo nu en dan best eens iets om handen willen hebben en iemand graag met een klus hulp willen bieden. Deze 'vragers' en 'bieders' kunnen goed terecht bij WensboomLeusden.

Voor informatie over het lidmaatschap kan men www.wensboomleusden.nl raadplegen, bellen met 06 12 68 86 39 of even bij de bemiddelaars langsgaan in de bibliotheek.