Wat is WensboomLeusden?

WensboomLeusden bemiddelt bij het vinden van een vrijwilliger die u incidenteel kortdurende hulp kan bieden bij het doen van eenvoudige klussen in en om huis. Denk bijvoorbeeld aan even een schilderijtje ophangen, begeleiden bij het bezoek aan het ziekenhuis, tv inregelen, enzovoorts.

De vrijwilligers van WensboomLeusden kunnen u helpen als u in Leusden Centrum, Leusden Zuid of in Stoutenburg woont en als u niet iemand anders in uw omgeving heeft die u kan helpen.

 

Kortom, u kunt bij ons terecht voor allerhande kortdurende incidentele hulpvragen.
Want . . . .  in Leusden hoeft niemand er alleen voor te staan. 

WensboomLeusden (WbL)

 

Gedragscode Vrijwilligers

 

WbL is een maatschappelijke vrijwilligersorganisatie, een vereniging waar mensen open en respectvol met elkaar omgaan, waar zorgvuldig met kennis en informatie wordt omgegaan, waar men verantwoordelijkheid neemt en daar ook verantwoording over wil afleggen.

Daarnaast is WbL een vereniging waar mensen zich op hun gemak voelen en waar vrijwilligers graag hun energie aan geven.

Deze uitgangspunten hebben geleid tot onderstaande gedragscode voor de vrijwilligers die binnen WbL functioneren.

 

Elke nieuwe vrijwilliger neemt kennis van deze gedragscode. Waar nodig wordt de code toegelicht. Een vrijwilliger wordt alleen aangenomen als hij of zij de gedragscode volledig onderschrijft. Deze gedragscode is te vinden op de website van WbL: www.wensboomleusden.nl.

 

 

Gedragscode

 

 • Afspraak is afspraak. Iedereen houdt zich aan gemaakte afspraken. Dat is voor het goed functioneren van WbL erg belangrijk. De vrijwilliger komt nauwkeurig de afspraken na die hij of zij heeft gemaakt en laat onmiddellijk aan alle betrokkenen weten als een afspraak onverhoopt niet nagekomen kan worden of gewijzigd wordt.
 • De vrijwilliger staat niet open voor gunsten (zoals geschenken of betalingen) van leden bij wie vrijwilligerswerk wordt gedaan. Eventuele (niet te weigeren) geschenken worden altijd direct gemeld bij de bemiddelaar van dienst die, in overleg, bepaalt hoe verder te handelen.
 • De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van een ontvanger van hulp, dan functioneel noodzakelijk en gewenst. Vrijwilligers die over vertrouwelijke informatie van leden beschikken gaan hier zorgvuldig mee om, overeenkomstig het privacyregelement WbL (zie de website).

 

 • De vrijwilliger gaat zorgvuldig om met verenigingsinformatie. Documenten, zowel op papier als digitaal die verenigingsinformatie bevatten worden veilig opgeborgen en afgeschermd voor onbevoegden.
 • Uiteraard:
  - wordt de eigenheid van ieder lid (ras, sekse, godsdienst, enz.) onderling gerespecteerd,
  - wordt bijgedragen aan een sfeer binnen de vereniging waarin een ieder zich veilig en gerespecteerd voelt,
  - zijn ongewenste seksuele uitingen of handelingen onacceptabel.
 • Een vrijwilliger die zich niet overeenkomstig (de geest van) deze gedragscode gedraagt kan het lidmaatschap van de vereniging worden ontzegd.